Historia pisma

Na łamach periodyku zamieszczamy teksty z wielu dziedzin: prawa, nauki o polityce, administracji i zarządzania, bezpieczeństwa publicznego, socjologii i filozofii, zwłaszcza filozofii prawa; ta założona interdyscyplinarność, odzwierciedlająca obecny profil uczelni, wynika również z chęci poszukiwania związków między naukami społecznymi oraz wzajemnych twórczych oddziaływań. Od początku treść kwartalnika obejmowała przede wszystkim zagadnienia prawa krajowego oraz wspólnotowego, które uznawaliśmy za ważne. Pierwszym naczelnym redaktorem pisma (wcześniej funkcjonującego pod nazwą: Europejski Przegląd Prawa) był Piotr Ambroziewicz. Od ponad dekady merytoryczny kształt dopełnia wybrana problematyka politologiczna i socjologiczna. Redaktorem naczelnym Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych jest obecnie Jerzy J. Wiatr.
Dotychczas wydano 55 numerów.

Dodaj komentarz