Historia pisma

Na łamach periodyku zamieszczamy teksty z wielu dziedzin: prawa, nauki o polityce, administracji i zarządzania, socjologii i filozofii; ta założona interdyscyplinarność, odzwierciedlająca obecny profil uczelni, wynika również z chęci poszukiwania związków między naukami społecznymi oraz wzajemnych twórczych oddziaływań. Od początku treść pisma obejmowała przede wszystkim zagadnienia prawa krajowego oraz wspólnotowego, które uznawaliśmy za ważne. Pierwszym naczelnym redaktorem pisma (EPP) był Piotr Ambroziewicz. Od sześciu lat merytoryczny kształt kwartalnika dopełnia wybrana problematyka politologiczna i socjologiczna. Obecnie redaktorem naczelnym EPPiSM jest Jerzy J. Wiatr. Dotychczas wydano łącznie 34 numery kwartalnika.

Dodaj komentarz