Prenumerata

Koszty prenumeraty

Koszt rocznej prenumeraty kwartalnika Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych: 69 zł.

Koszt pojedynczego numeru: 23 zł.

Koszt numeru podwójnego: 35 zł.