Gorący temat: konferencja na temat JOW-ów w Pałacu Staszica

Niedawno, 16 czerwca 2015 r., odbyła się w stołecznym Pałacu Staszica konferencja na temat jednomandatowych okręgów wyborczych, zorganizowana wspólnie przez katedry prawa konstytucyjnego i praw człowieka oraz nauk społecznych EWSPiA we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN oraz OW Zrzeszenia Prawników Polskich. Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu uczestników, wśród których znaleźli się także parlamentarzyści oraz działacze ruchu na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych.
Konferencję otworzył rektor EWSPiA profesor Dariusz Czajka, a przewodniczył kierownik katedry prawa konstytucyjnego i praw człowieka, profesor dr hab. Roman Wieruszewski. Kanwą do dyskusji stały się cztery referaty: profesora dr. hab. Jerzego Wiatra (o doświadczeniach francuskich i niemieckich), dr. Artura Kaszy (o doświadczeniu brytyjskim), profesor dr hab. Anny Sobaczewskiej z INP PAN o polskim doświadczeniu okręgów jednomandatowych oraz dr. Michała Kowalskiego o konstytucyjnych następstwach ewentualnego wprowadzenia takich okręgów w wyborach sejmowych. Przedstawione referaty na bieżąco komentował profesor dr hab. Jacek Raciborski, kierownik Zakładu Socjologii Polityki w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Gorąca dyskusja, jaka wywiązała się po zaprezentowaniu wszystkich referatów, potwierdziła zasadność podjęcia tej problematyki w pracach Uczelni.

W najnowszym numerze 2-3/2015 EPPiSM znalazł się referat prof. dr. hab. Jerzego Wiatra, a w numerze następnym (4/2015) zamieścimy pozostałe referaty z tej konferencji.

Dodaj komentarz